Wczytuję dane...
Reklamacja

REKLAMACJA PRODUKTU - wzór druku reklamacyjnego

Podstawa odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta występuje jeśli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną są określone obowiązującymi przepisami prawa oraz w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt pozbawiony wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@naturalharmony.pl.pl;

w formie tradycyjnej wysyłając na adres: Naturalharmony, ul.Wawerska 2 lok 5, 05-400 Otwock

W opisie reklamacji zaleca się podanie informacji: opisu nieprawidłowości, daty wystąpienia nieprawidłowości; okoliczności stwierdzenia nieprawidłowości, oczekiwania Usługobiorcy; danych kontaktowych składającego reklamację . Podanie w/w danych z wyłączeniem opisu nieprawidłowości nie wpływa na skuteczność reklamacji jedynie może ułatwić i przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedz w sprawie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, jednak  nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak odpowiedzi w tym terminie jest jednoznaczne z uznaniem reklamacji.